Odborný seminár pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Podujatie sa uskutoční 23.2.2016