Kto môže byť členom?

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV sa môže stať každá osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami SLOVENSKEJ KOMORY VÝŠKOVÝCH PRACOVNÍKOV.

Členský príspevok

Členský príspevok bol stanovený vo výške:

10 € / ročne pre fyzickú osobu

30 € / ročne pre právnickú osobu

Zahŕňa v sebe náklady na administráciu združenia. Každý člen združenia po zaplatení členského príspevku obdrží členský preukaz.

Výhody členstva

  • Prístup k blogu
  • Prístup k databáze pracovníkov a firiem poskytujúcich výškové práce
  • Poskytovanie ďalšieho vzdelávania
  • Poskytovanie právneho a ekonomického poradenstva z praxe v oblasti výškových prác
  • Informačný spravodaj

    Obsahuje najaktuálnejšie informácie z legislatívy, informácie o novinkách v oblasti výškových prác a ďalšie potrebné informácie pre Vašu prax.

Registračný formulár

Ak sa chcete registrovať ako právnická osoba, vyplňte nasledujúce údaje:

Tieto údaje sú povinné

Ak sa chcete registrovať ako fyzická osoba, vyplňte nasledujúce údaje:

Tieto údaje sú povinné

Povinné údaje na vyplnenie pre PO aj FO

Vyhlásenie v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1 + 0 = ?