Oboznamovanie a informovanie

Je potrebné podľa § 7 zákona 124/2006 Z.z. absolvovať najmenej jeden krát za 12 mesiacov.