Pýtate sa prečo?

SLOVENSKÁ KOMORA VÝŠKOVÝCH PRÁC vznikla, aby svojou činnosťou prispela k správnemu vývoju a skvalitneniu výškových prác na Slovensku.