Medzinárodné technické sympózium pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou 2017

Poduajatie sa uskutoční  22.7.2017