Aktualizačná odborná príprava

Oboznamovanie a informovanie

Podujatie #01